Leerimaja

Kadrina 1909. aasta kirikuraamatu lehtedelt 47-49 pärinevast ärakirjast on lugeda, et „Palmse valla talupoeg Josep Muidik kingib Ilumäe kiriku omanduseks 800 ruutu suuruse maatüki, mille väärtus on kolmsada rubla, köstri- ehk leerimaja ja kõrvaliste hoonete jaoks“.

Aegade jooksul on Leerimaja kasutus olnud väga kirju. Algselt on maja kasutatud koguduse töö korraldamiseks ja köstri eluruumideks. Hiljem on siin olnud kolhoosi kontor, tsiviilkaitse ladu, postkontor ja eluruumid. Käesoleval ajal on kogu hoone koguduse kasutuses. Korda tehtud ruumis, mis algusaastatel oli kirikuõpetaja töökabinet, toimuvad külmal perioodil jumalateenistused, koosolekud ja  koguduse õpetaja kõnetunnid.

Selleks, et tegevus saaks toimuda ka teistes ruumides, tulid sel suvel leerimaja korrastamisele appi vabatahtlikud koos Einar Laignaga. Suurest algsest leeriruumist eemaldati vana tapeet ja vahelagi. Välja tulid ilus lagi ja palksein, millel on mitmes kohas näha toonaste leerilaste nimesid. Koguduse „raudvara“ Villu Jahilo meenutab, et pisikese poisina jooksis ta seal toas leerilaste pinkide vahel.  Sellesse ruumi valmistas nüüd Einar Laigna talupojastiilis  altari. See on paljurännanud teoloogi tänukingitus oma lapsepõlve kogudusele. Pärast seda kui värvitud said ka põrand ja ahi ning puutöömeister Andres Napp vahetas välja kaks lagunenud akent, on suur leerituba taas valmis koguduse kooskäimisteks, seminaride ja loengute läbiviimiseks ning vajadusel ka peiede korraldamiseks.

Järgmisena seisab ees tühjalt seisnud eluruumide puhastamine ja remont. Hakatuseks said välja viidud kasutuskõlbmatud esemed ning mööbel, mis saadeti konteineriga utiliseerimisele.

Suur tänu kõigile, kes on andnud oma panuse Leerimaja uue hingamise tulekusse! Eriline tänu kuulub Einar Laignale, Indrek Petersoole, Tiiu ja Mati Straussile, Arvi, Johannes ja Luule Vergile ning Aadu Aldile.

Kogudus jätkab ideeprojektide koostamist ning koostööpartnerite ja rahastajate leidmist tegevussuundadele, mis aitaksid kogu Leerimajale ja selle krundile leida tänapäevast otstarbekat lisakasutust.

Loe lisaks: Uuenduskuur Ilumäe Leerimajas.

Korrastatud suur leerituba

Külasta ka meie Facebooki lehte!