Ilumäe kalmistu register

Ilumäe kalmistu registri kasutajale

Ilumäe kogudus on viimastel aastatel astunud samme, et viia koguduse omandisse kuuluva Ilumäe kalmistu haldamine kooskõlla Kalmistuseadusega. Seaduse kohaselt peab kalmistu haldaja lisaks maetute andmetele registreerima ka platsi kasutajate isiku- ning kontaktandmed. Selleks, et saada ülevaadet hauaplatside kasutajatest ning samas ka platside kasutuses hoidmist paremini reguleerida, on kogudus käivitanud hauaplatside kasutamisõiguse uuendamise protsessi. Töö aluseks on kogudus läbi viinud kalmistu kohapealse inventariseerimise ning täpsustanud hauaplatside andmed. Kinnitatud on ka kalmistu kasutamise eeskiri.

Registri andmed täienevad ja täpsustuvad kalmistuvahi igapäevase töö käigus. Kui Teil tekib küsimusi Teie kasutuses oleva hauaplatsi suuruse või sinna maetute andmete kohta, palume võtta meiega ühendust. Registri andmete aluseks on hauatähistel kirjapandu. Oleme tänulikud ka tagasiside eest, mis aitab meil parandada mõnda üleskirjutamise käigus registrisse lipsanud viga.

Ilumäe kalmistu on jaotatud sektoriteks A; B; C; D; E; F, mis omakorda on jaotatud ridadeks  ning  nummerdatud hauplatsideks, kuhu juurde on märgitud matmiskohtade arv.

Registrist leiab hauaplatsi otsingufunktsiooniga „ctrl+F“. Kuvari paremasse ülanurka ilmub kastike, kuhu saab sisestada otsitava nime või nimeosa ning vajutada „Enter“. Otsingu õnnestumise korral kuvatakse nimega seotud plats koos kvartali, reanumbri  ja platsi suurusega. Kui nimepilt erineb registris (hauatähisel) olevast, võib juhtuda, et soovitud vastuse leidmiseks ja tuleb kasutada otsingut nimeosa või eludaatumite põhjal.

Registrit uuendatakse kodulehel kord aastas, aastalõpu seisuga.

Ilumäe kalmistu plaan

Külasta ka meie Facebooki lehte!