JÄTKAME ILUMÄE  KIRIKU ORELI RESTAUREERIMISEGA

Eelmise aasta augusti lõpul, ajal, mil peeti kiriku 180. sünnipäeva, võisid nii kogudus kui orelirestauraator Alexander Eckert tähistada ühe vahefiniši saavutamist ka oreliremondis. Ilumäe kirikusse 136 aastat tagasi paigutatud Carl Georg Thali ehitatud orel (1839) sai üle hulga aja taas tuule sisse ning tõi tänu paarile pilli sisse jäänud registrile kuuldavale ka muusikahelisid. Vahepeal oli orel vaikinud oma viisteist aastat.

Nimelt jõudsid Saksamaalt töökojatöödelt tagasi oreli ajaloolised lõõtsad – tegelikult ühed vähestest osadest, mis Ilumäe oreli juures veel päris originaalsed on. Lõõtsade taastamine kujunes restauraatoritele küllaltki suureks väljakutseks, kuna nende tahvlid olid pragunenud, puidu seest eemaldati lugematu hulk roostetanud, osalt peadeta jäänud naelu ning suurelt osalt pindadest irrutati nõukogude-aegseid ja varasemaid mitmesuguste parandustööde käigus sinna liimitud materjalikihte. Taastatud lõõtsad on puhastatud, kõik naelaaugud on plommitud, praod tihendatud ja tahvlid uuesti nahatatud. Lisaks valmistati uuesti kõik vajalikud puidust tuulekanalid ning osteti orelile uus madalapöördeline mootor. Erinevalt varasemast asetusest kiriku pööningul otsustati lõõtsaehitis nüüd paigutada orelirõdule, et orelihuvilised kirikulised selle mehhanismi tööd ka oma silmaga näha võiksid. Lõõtsa tuulega varustav elektripuhur paikneb endiselt oreli kohal kiriku lae peal. Töid rahastasid PRIA LEADER-meede ning eraannetajad.

Kirikus ladustatud puitmaterjali sorteerimisel leidis orelirestaraator Alexander Eckert ka lõõtsa juurde kuuluvad algsed tallalauad. Enne elektri kasutuselevõttu oli igas kirikus ametis orelitallaja, kes lõõtsa külje seest väljaulatuvaid laudu jalgadega tallas ja sellega oreli lõõtsa sisse õhku pumpas. Orelitallaja oli väga oluline ametimees, kes sageli oli ühtlasi tegev ka kellamehena. Organist üksi tol ajastul orelit mängima minna ei saanudki – vaja oli teist inimest, kes orelisse tuule sisse pumpaks.

Kogudus on väga huvitatud, et orelirestauraator ka need ajaloolised tallalauad puhastaks ja parandaks ning taastaks nende töömehhanismi. Koos käibemaksuga on selle tööetapi hinnaks 8625 eurot, mida kogudus on nüüd asunud koguma. Käesoleval aastal toetab Haljala Vallavalitsus tööde rahastamist 1500 euroga. Kui tallalaudade süsteem on korras, jätkuvad restaureerimistööd edaspidi oreli mängumehhanismide ja vilestiku juures.

Palume teil, head Ilumäe kiriku ja oreli sõbrad, toetada meie ettevõtmiste rahastamist! Annetuse võib teha koguduse SEB panga kogumiskontole number EE02 1010 0313 1367 8227, saajaks EELK Ilumäe kogudus, märksõnaks „annetus oreli remondi toetuseks“. Oleme jätkuvalt tänumeeles iga toetuse eest, mis aitab meid lähemale Ilumäe oreli kordasaamisele!

Soli Deo Gloria!

Külli Erikson

koguduse organist

Külasta ka meie Facebooki lehte!