ILUMÄE KIRIKU TORNIKELLAD

Ilumäe kiriku kellatornis on kaks tornikella, kuid vaid ühte neist saab helistada, sest teine – suurem ja tumedama kõlaga kell – on mõranenud. Revali (Tallinna) meistri A. J. Feldmanni juures valmistatud kellad kinkis kirikule aastatel 1843 ja 1844 Palmse mõisa parun Carl Magnus von der Pahlen. Mõlema kella küljel on tekst: “Ehre Sei Gott in der Höhe Friede auf Erden. Der Kirche zu Illomaeggi von C. M. Baron von der Pahlen“.

1942. aastal tekkis oht, et tornikellad võidakse rekvireerida mürskude valamiseks. Kellad otsustati võimude eest peita ja maeti karjamaale maha. Välja kaevati need taas 1953. aastal, mil tähistati Ilumäe kiriku (kabeli) 110. aastapäeva. Tumedama kõlaga kell oli aga „seikluste“ käigus mõranenud ja alates sellest ajast ei saa seda enam helistada.

Nüüd – pea 70 aastat hiljem – on kogudus saanud alustada tornikellade parandamist, kutsudes ellu kiriku kellasüsteemi korrastamise ja elektrifitseerimise projekti. Projekti tööde kavandaja ja teostaja on Toomas Mäevali, kes alates 2007. aastast on tornikelli helisema pannud juba paljudes Eestimaa kirikutes. Tööd toimuvad kolmes järgus. Kogu projekt läheb kogudusele maksma ligi 19 000 eurot. Esimesed tööd käivitati 2021. aasta jaanuarikuus, mil tervena säilinud väiksemale kellale paigaldati löögivasar koos vastavate lisatarvikutega. Kell varustati elektroonilise löögimehhanismiga ning häälestati helisema igal pool- ja täistunnil. Pühapäeviti juhatab viieminutiline kellalöökide seeria sisse jumalateenistuse alguse. Vajadusel saab torniruumi esimesel korrusel asuvast juhtimispuldist helistamisi ümberhäälestada. Esimese etapi tööde maksumuseks kujunes 4542 eurot ja seda on rahastanud Haljala vald.

Uus kell

Tööde teises järgus telliti Hollandi või Saksamaa kellatöökojast mõranenud kella asemele uus kell, mille valmistamine maksis üle 9000 euro. Tänu Palmse Mõisa ja kontserdisarja „Klaaspärlimäng“ korraldajate otsusele annetada osa kontsertide tulust Ilumäe kogudusele, otsustasimegi alustada uue kella valmistamise projektiga. Et algkapital oli olemas, võisime välja kuulutada annetuste kogumise uue kella valmistamiseks.

Peagi andis kogunenud annetuste hulk meile julguse projekt käivitada. T. Mäeväli pidas läbirääkimisi oma seniste koostööpartneritega ning mitme arutelu tulemusena valisime kella valmistajaks Hollandi Kuningliku Eijsboutsi valukoja Astenis. Järgnes tihe kirjavahetus kellavalmistajaga kellale paigutatavate kirjade ja kaunistuste  üle. Ühiselt  leiti parim kujundus. Kella õlal on vöötide vahel tekst „EELK ILUMÄE KOGUDUS“ ning kella hõlmal löögirandi kohal olevate vöötide kohal piiblisalm: „PÜHA, PÜHA, PÜHA ON ISSAND JUMAL, KÕIGEVÄELINE, KES OLI JA KES ON JA  KES TULEB! (Ilm 4:8)“. Kella õlal kujutatud   iluvaniku motiiv on inspireeritud Ilumäe kiriku altaripiirde kujundusest, kella hõlma esikülje keskele paigutatud rist aga Ilumäe kiriku tornis olevast ristist. Loomulikult oli kogudus nõus valukoja poolt kella tagaküljele lisatava ladinakeelse tekstiga valaja andmete kohta: „EIJSBOUTS ASTENSIS ME FECIT ANNO MMXXI“. Kella valmistamine  koos armatuuriga ja transport Hollandist  Ilumäele läks maksma ligi 9000 eurot. 

Pärast seda, kui kell sai mitme mehe jõul kirikusse toodud ja ajutistele tugipostidel kinnitatud, toimus kahe kella kokkuhelistamise proov. Ajaloolise väiksema ja uue suure kella helinad   sobivad kenasti kokku!

Selleks, et kell koos vajalike lisatarvikutega torni jõuaks, kulub tööde eest tasumiseks veel ligi 9000 eurot. Taas palume lahketel inimestel ulatada meile abikäsi ning toetada meid oma annetusega! Kui aga tööd kord lõpetatud, saame üle aastakümnete kuulata kirikutornist jälle kaunist kahekõlalist kellamängu. Mõraga jääb kirikusse meenutama endisi aegu.

Uue kella mahalaadimine järelkärult.
Teel kirikusse.
Lahtipakkimine.
Kella paigaldamine tugipostidele.
Toomas Mäeväli testib kella helinat.
Rõõmsad ja tänulikud: juhatuse esimees Õie Alt, kellamees Aadu Alt, koguduse õpetaja Meelis-Lauri Erikson, projektijuht Toomas Mäeväli.