ILUMÄE KIRIKU TORNIKELLAD

Ilumäe kiriku kellatornis on kaks tornikella, kuid vaid ühte neist saab helistada, sest teine – suurem ja tumedama kõlaga kell – on mõranenud. Revali (Tallinna) meistri A. J. Feldmanni juures valmistatud kellad kinkis kirikule aastatel 1843 ja 1844 Palmse mõisa parun Carl Magnus von der Pahlen. Mõlema kella küljel on tekst: “Ehre Sei Gott in der Höhe Friede auf Erden. Der Kirche zu Illomaeggi von C. M. Baron von der Pahlen“.

1942. aastal tekkis oht, et tornikellad võidakse rekvireerida mürskude valamiseks. Kellad otsustati võimude eest peita ja maeti karjamaale maha. Välja kaevati need taas 1953. aastal, mil tähistati Ilumäe kiriku (kabeli) 110. aastapäeva. Tumedama kõlaga kell oli aga „seikluste“ käigus mõranenud ja alates sellest ajast ei saa seda enam helistada.

Nüüd – pea 70 aastat hiljem – on kogudus saanud alustada tornikellade parandamist, kutsudes ellu kiriku kellasüsteemi korrastamise ja elektrifitseerimise projekti. Projekti tööde kavandaja ja teostaja on Toomas Mäevali, kes alates 2007. aastast on tornikelli helisema pannud juba paljudes Eestimaa kirikutes. Tööd toimuvad kolmes järgus. Kogu projekt läheb kogudusele maksma ligi 19 000 eurot. Esimesed tööd käivitati 2021. aasta jaanuarikuus, mil tervena säilinud väiksemale kellale paigaldati löögivasar koos vastavate lisatarvikutega. Kell varustati elektroonilise löögimehhanismiga ning häälestati helisema igal pool- ja täistunnil. Pühapäeviti juhatab viieminutiline kellalöökide seeria sisse jumalateenistuse alguse. Vajadusel saab torniruumi esimesel korrusel asuvast juhtimispuldist helistamisi ümberhäälestada. Esimese etapi tööde maksumuseks kujunes 4542 eurot ja seda on rahastanud Haljala vald.

Tööde teises järgus tellitakse Hollandi või Saksamaa kellatöökojast mõranenud kella asemele uus kell, mille valmistamine maksab 6700 eurot. Tänu SA Virumaa Muuseumidele (Palmse Mõisale) ja kontserdisarja  „Klaaspärlimäng“ korraldajatele on uue kella valmistamiseks vajalik algkapital heategevusena juba annetatud. Viimaks lisatakse ka uuele kellale helistamiseks vajaminevad lisatarvikud ja häälestatakse helistamissüsteemid nii, et saame kuulata kaunist kahekõlalist kellamängu.