Kogudus

Eelnevatel aegadel on Ilumäe kabeli ja koguduse kulusid kandnud nii Palmse mõisnikud kui Kadrina kirik. „1778. aastal kuuleme kiriku konwenti protokollist, et Ilumäe kogudus täieste ise, ilma Kadrina kiriku abita, oma kabeli korraspidamise eest hoolt kannud.“ Tänapäevane Ilumäe kogudus iseseisvus 1926. aastal.

Ilumäe kogudust on teeninud ikka Kadrina koguduse õpetajad. Vahepealsel ajal toimetasid palvetunde, piiblilugemisi, ristimisi ja matuseid koguduse laulumehed.

„Ilumäe laulumehed – nõnda nimetati wanast ajast saadik neid mehi, kes õpetaja äraolemise aeges kabeli Jumalateenistust pidasid lugesid esialgu kogudusele aina mõned tükid katekismuse seest ette ja laulsid temaga. Pärast kuuleme, et nemad ju piibli raamatust olla lugenud ja palwet teinud. 1794. aastal saab laulumeestele ju üks jutluse raamat Jumalateenistuse pidamiseks kätte antud. Nemad matawad ka surnuid koguduses ja ristiwad lapsi.”

Koguduse liikmete ja liikmeannetajate arv on aastatega üha vähenenud. Kirikuraamatutest on lugeda, et 1919. aastal on koguduses 2000 hinge, 1929. aastal 580 hinge, 1993. aastal 135 hinge, 2020. aastal 90 hinge – neist liikmeannetajaid 25.

Vaatamata liikmeskonna paratamatule vähenemisele on  kogudus elav ja tegus. Toimuvad regulaarsed jumalateenistused, kohvosadused peale teenistusi, talgupäevad.

2020.aastal paigaldati kirikuesisele rohealal tänupink koguduse töötegijatele.

Selle pingiga avaldab kogudus tänu austust kõigile neile, kes on aegade jooksul andnud oma panuse koguduse toimimiseks. Samuti on see tänupink tulevastele töötegijatele, vabatahtlikele annetajate, kelle südameasjaks on Ilumäe kiriku ja koguduse püsimajäämine.

Kogudus tänupingi õnnistamisel
Kiri tänupingil

Külasta ka meie Facebooki lehte!