Hauaplatsi kasutamisõiguse taotlemine

HAUAPLATSI KASUTAMISÕIGUSE TAOTLEMINE

Palume kõigil, kes kasutavad Ilumäe kalmistul hauaplatsi, pöörduda kasutamisõiguse uuendamiseks EELK Ilumäe koguduse poole. Taotluse alusel eraldatakse hauaplatsi kasutajale platsi uuendatud kasutamisõigus 30 (kolmekümneks) aastaks. Kinnituseks saab kasutamisõiguse taotleja vastava tunnistustähe. Dokumendi vormistamiseks palume kalmu hooldajal tingimata ise kohale tulla, et segaduste vältimiseks hauaplats koos kasutamisõiguse väljastajaga täpsustavalt üle vaadata.

Seniste platsikasutajate jaoks ei ole platsi kasutamisõiguse taotlemine tasuline, soovi korral võib aga toimingu käigus teha annetuse koguduse töö heaks. Neile taotlejatele, kes seni Ilumäe kalmistul hauaplatsi kasutanud pole ning soovivad taotleda uut kasutamisõigust, on toiming tasuline.

Kontaktid:

koguduse juhatuse esimees Õie Alt

telefon 5809 1356, meiliaadress ilumae@eelk.ee

kalmistuvaht Külli Pajuste

telefon 5561 3039 kylli.pajuste@hotmail.com

Külasta ka meie Facebooki lehte!