Uuenduskuur Ilumäe Leerimajas

Ilumäe koguduse varade hulka kuulunud Võhma koolimaja kordategemiseks ja haldamiseks puudus  kogudusel võimekus. Seega otsustati hoone maha müüa ning saadud tulu kasutada Leerimaja korrastamiseks. Pikka aega müügis olnud koolihoone saigi sel kevadel uued omanikud ning suvel algasid Leerimaja juures kauakavandatud ehitustööd.

Tööde põhieesmärgiks oli uuendada maja köögiosa, ehitada WC ning tuua majja vesi ja kanalisatsioon. Peeti arutelusid sobivate lahenduste leidmiseks ja otsiti vajalikke töömehi. Esmalt mõõdistas koguduse vabatahtlik töötegija Jaan Jõgi hoone, koostas ruumide kasutusjaotused ja märkis ära WC-de ja pesuruumide asukohad. Maja köögiosa sai remonditud juba kevad-talvel, selle tänuväärse ettevõtmise viis läbi Viktor Kassatkin. Suvel saime alustada välitöödega –  nõuetekohased välitrassid koos biopuhasti ja imbväljakuga rajas  ettevõte Redsom OÜ. Sisetööd, mis hõlmasid torustiku ja hüdrofori paigaldamist ning WC-ruumi ehitamist ja sisustamist, said tehtud tänu tublile ja nutikale töömehele Aivar Altile. Vee- ja kanalisatsioonitorude paigaldamine põrandate alla oli paras katsumus. Lõbusam ja loovam töö oli WC ehitamine vana esikukapi asemele. Töödele panid punkti Aivari oma kätega valmistatud kraanikapp ja raamistatud peegel.

Leerimaja hakkab ürituste korraldamise jaoks järjest enam ilmet võtma. Täielikult on valmis suur saal talvisteks jumalateenistusteks, seminarideks ja koosolekuteks. Nüüd on olemas WC ja soe vesi kätepesuks, köögiosas on võimalused toidutegemiseks ning sooja vee kasutamiseks. Leerimajas suvitanud  perekond Vergi tegi suve jooksul maja ümber hoolega korrastustöid, ees seisab ka õueala täiendav haljastamine. Ja lisaks muidugi veel suur hulk töid, et saada korda terve maja…. Oleme aga lootusrikkad, sest kaunilt remonditud ja mitmeotstarbeline maja avardab koguduse tegevusvõimalusi.

Külasta ka meie Facebooki lehte!